Zanimivosti

zanimivosti

Juraj Julije Klović

Vinodol – zanimivosti

V vinodolski dolini je bilo rojeno več pomembnih oseb hrvaškega javnega in kulturnega dogajanja.

Juraj Julije Klović

Klović je eden največjih predstavnikov evropske in tudi svetovne miniature. Rojen je bil v Vinodolu leta 1498. Že kot mlad deček odide v Italijo, najprej v Benetke. Kasneje ga pot vodi v Rim, Mantovo, Firence in v druga mesta po Italiji, kjer ustvarja svoje miniature. Hitro vstopi v krog vodilnih umetnikov šestnajstega stoletja, kot so Michelangelo, Raffaelo, El Greco in drugi. Klovićeva dela so na ogled v največjih  muzejih in galerijah sveta. Na hrvaškem je na ogled samo “Gloria in excelsis deo

Antun Barac

Dr. Antun Barac , zgodovinar hrvaške književnosti se je rodil v Kamenjaku (Grižane), leta 1894. Po končani ljudski šoli je nadaljeval šolanje v Rijeki. Študiral je v Zagrebu, kjer je z uspešno obranjeno doktorsko disertacijo “Teza o Valdimirju Nazorju” tudi doktoriral. Služboval je kot profesor v klasični gimnaziji na Sušaku in v Zagrebu. Kasneje je predaval novejšo hrvaško književnost na filozofski fakulteti v Zagrebu. Svojo literarno kariero je začel z ugankami in pesmimi, nadaljeval s sijajnimi študijami, eseji in literarnimi kritikami o praktično vseh pomembnih piscih devetnajstega in prve polovice dvajsetega stoletja, objavljenih v dvajsetih knjigah.

Mihovil Kombol

Drugi veliki zgodovinar književnosti je bil rojen 1883. leta v Bribirju. Ljudsko šolo je končal v Bribirju, srednjo šolo je obiskoval na Sušaku in v Senju. Študiral je na Dunaji, kjer je tudi uspešno obranil doktorsko diaertacijo “O akcentuaciji dijalekta bribirskog kraja”. Služboval je kot srednješolski profesor v večih hrvaških mestih, tudi v Vukovarju. Kasneje je predaval starohrvaško književnost na filozofski fakulteti v Zagrebu, kasneje tudi na akademiji za gledališko umetnost v Zagrebu. Napisal je številne študije, kritike in eseje. Njegovo vrhunsko delo je prevod Dantejev Božanske komedije, ki jo je ilustriral J. J. Klović. Umrl je devetega decembra 1955, istega leta kot dr. Antun Barac.

Josip Pančić

Dr. Josip Pančić, znani botanik in profesor prirodoslovnih ved je bil rojen v zaselku Ugrini v Bribirju leta 1814. Šolal se je v Bribirju, Gospiću in Rijeki. Študiral je v Pešti. Največji del svojega življenja je prebil v Srbiji, kjer je postal tudi prvi predsednik srbske akademije znanosti in umetnosti. Odkril je številne rastlinske in živalske vrste. Najbolj je znan po omorica picea, znana kot Pančićeva omorika. Umrl je leta 1888.

Ostali velikani Vinodola

Iz Novega Vinodolskega:

  • Antun Mažuranić (1805-1888), profesor in slavist

  • Ivan Mažuranić (1814-1890), ban in književnik

  • Matija Mažuranić (1817-1881), potopisec

  • Fran Mažuranić (1859-1928), književnik

Iz Crikvenice:

  • Ivan Kostrenčić, zgodovinar književnosti

  • Ivan Skomerža, inovator in pomembno ime v zgodovini ribištva

Vinodolski zakonik

Vinodolski zakonik je najstarejše besedilo hrvaškega, srednjeveškega prava, napisan v čakavskem narečju in v stari hrvaški pisavi glagolici.

Šestega januarja 1288 so v Novem krški knez Leonardo in predstavniki devetih tedanjih vinodolskih mestnih občin: Novi, Ledenice, Bribir, Grižane, Drivenik, Hreljin, Bakar, Grobnik in Trsat, podpisali vinodolski zakonik. V zakoniku so urejeni odnosi med krškimi knezi in vinodolskim prebivalstvom. Z darilno pogodbo hrvaško – ogrskega kralja Andrije II. je Vinodol, leta 1225 padel pod oblast krškega plemstva. Kmečki upori so trajali vse do leta 1288, ko so Vinodolci priznali oblast krških knezov, ki so jim v zameni priznali nekatere olajšave. Čeprav je zakonik najprej ščitil interese fevdalcev, je vinodolski zakonik vseboval novosti iz različnih vej prava: upravnega, kazenskega in procesnega prava. Vinodolski zakonik je pomembno obeležje starega hrvaškega običajnega prava in hkrati pomembno razsvetljuje  proces fevdalizacije  Hrvaške in dokazuje visoko raven družbenega razvoja vinodolskega področja v trinajstem stoletju.

Glagolica

Glagolica je staroslovanska pisava iz sredine enajstega stoletja. Na hrvaškem se je obdržala do devetnajstega stoletja, čeprav jo že v šestnajstem stoletju začne izpodrivat latinica. Glagolico poznamo v dveh oblikah:kot oblo, oz. bolgarsko in kot oglato, oz. hrvaško. Sv. Ciril in Metod, ki sta s pomočjo glagolice prevajala cerkvene knjige v staroslovanščino, se največkrat omenjata kot avtorja glagolice.

V Vinodolu je bilo veliko dokumentov pisanih v hrvaščini in v glagolici. Ti dokumenti so zelo pomembni za spoznavanje družbenih, gospodarskih in kulturnih razmer skozi zgodovinski razvoj vinodolskega kraja. Nekateri izmed njih verjetno niti nimajo neke zgodovinske vrednosti, ampak so vseeno lahko vir za raziskovanje nekaterih lastnosti Vinodola in njegovih prebivalcev v preteklosti. Lahko so tudi vir za raziskovanje hrvaških priimkov, ljudskih običajev, še posebej pa so pomembne za raziskovanje hrvaškega jezika. Ker večina dokumentov v glagolici izvira iz krajev, kjer se uporablja čakavsko narečje, imajo veliko vrednost za preučevanje tega narečja.

Legende

O svetem Jurju

Sv. Juraj in sv. Barbara sta se skupaj vračala iz gozda, ona peš, sv. Juraj na konju. Ko sta prispela na vrh Gornje strane, se je pred njima prikazala velika dolina – Vinodol. Sv. Juraj je s konjem skočil iz zgornje strani na spodnjo stran proti morju. Še danes so v živi skali vidni odtisi kopita, sablje in škornjev. Sv. Barbara je bila peš in ni mogla preskočiti doline, spustila se je malo niže do kraja, ki se imenuje Podskoči in prestopila dolino. V Podskočih se še sedaj vidijo sledovi čevljev. Na mestu, kjer je pristal sv. Jura so bribirci zgradili cerkvico sv. Juraja, ne mestu kjer je dolino prestopila sv. Barbara pa cerkvico sv. Barbare.

O Driveniku

Govori se, da so nekoč Turki vdrli v Vinodol in napadli grad Drivenik kamor so se umaknili ženske, starci, otroci in nekaj članov obrambe mesta Drivenik, ker je večina članov obrambe odšla braniti Ledenice. Ženske so se odlično branile in tudi ubranile pred napadom Turkov. Turki so se zaradi neuspeha že začeli pripravljati na odhod. Ženske so se Turkom začele posmehovati, ker so se pripravljali na odhod. Ko so Turki spoznali, da so jih premegale ženske, so se razjezili in ponovno napadli Drivenik, ki so ga v drugem poizkusu tudi osvojili.

O Malikovi jami

Na grižanskem koncu je več kraških jam. Nekatere se imenujejo Malikove jame. Prvotni prebivalci Vinodola so verjeli, da v teh jamah živijo Maliki, mali ljudje, oblečeni v rdečo obleko z rdečimi kapicami.